Nhóm đầu tư bất động sản là gì?

Đầu tư theo nhóm là một hình thức rất mới, số lượng thực tế không nhiều ở Việt Nam. Tuy nhiên, đây là một loại hình rất phổ biến ở các nước phương Tây để nhà đầu tư cá nhân có thể tìm được người đồng hành cho mình. Vậy nhóm đầu tư bất động sản là gì? Hình thức này ở nước ngoài hoạt động như thế nào?

Nhóm đầu tư bất động sản

Các thành viên của các nhóm đầu tư bất động sản thường tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ để trao đổi các khoản đầu tư khác nhau và đưa ra quyết định đầu tư cho cả nhóm. Họ có thể chốt các khoản mua hoặc bán của nhóm dựa trên phiếu bầu của các thành viên.

Các nhóm này hoạt động như thế nào?

Những nhóm này thường có từ 10 tới 20 thành viên. Họ thường phải đóng một khoản phí hằng tháng kèm theo phí gia nhập. Các thành viên thường gặp mặt định kì, có thể là hàng tháng, để thảo luận về các cơ hội đầu tư và các quyết định cần thiết khác của nhóm.

Không phải tất cả nhóm đầu tư bất động sản đều có cấu trúc giống nhau. Nhưng hầu hết chúng đều có những đặc điểm cơ bản giống nhau.

Những nhóm này thành lập một pháp nhân pháp luật chính thức, có thể là một công ty. Điều này cho phép các thành viên trở thành đồng sở hữu của nhóm với những luật lệ rõ ràng với các khoản đóng góp tài chính.

Các nhóm này có hình thức hoạt động khá giống với với các quỹ đầu tư vì các nhà đầu tư đều góp vốn chung với nhau để cùng quản lý. Sự khác biệt là các quỹ đầu tư thường có danh mục rộng hơn, bao gồm tiền tệ, trái phiếu, và chứng khoán.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *